Disclaimer...

BuroZwart stelt dat ondanks de constante zorg en aandacht waarmee deze website tot stand is gekomen, het niet is uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Om die reden kan BuroZwart geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan BuroZwart garanderen dat adviezen en strategieën op elk afzonderlijk geval of in iedere afzonderlijke situatie toepasbaar zijn.

BuroZwart streeft naar permanente toegankelijkheid van de website.
De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
BuroZwart sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
 
Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van BuroZwart.


Copyright © 2008-2019 BuroZwart. Alle rechten voorbehouden.

Klik hier voor de Algemene voorwaarden van BuroZwart.

© 2008-2016, BuroZwart


info@burozwart.nl                               


Algemene Voorwaarden

Contact

Disclaimer

Actueel

Nieuws

Archief